Podatność CVE-2004-1522


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in Army Men RTS 1.0 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a nickname that contains format strings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
3DO -> Army men real time strategy game 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18065
http://www.securityfocus.com/bid/11679
http://secunia.com/advisories/13186
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110053709800174&w=2
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-November/028757.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top