Podatność CVE-2004-1552


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in aspWebCalendar allows remote attackers to execute arbitrary SQL statements via (1) the username field on the login page or (2) the eventid parameter to calendar.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Full revolution -> Aspwebcalendar 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=109604910025090&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/11246
http://www.securityfocus.com/bid/23098
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1093
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17506
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33157
https://www.exploit-db.com/exploits/3546

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top