Podatność CVE-2004-1573


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The documentation for AJ-Fork 167 implies that users should set permissions for users.db.php to 777, which allows local users to execute arbitrary PHP code and gain privileges as the administrator.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cutephp -> Cutenews 
Aj-fork -> Aj-fork 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17571
http://www.securityfocus.com/bid/11301
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109664986210763&w=2
http://echo.or.id/adv/adv07-y3dips-2004.txt
http://securitytracker.com/id?1011484

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top