Podatność CVE-2004-1754


Publikacja: 2004-06-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The DNS proxy (DNSd) for multiple Symantec Gateway Security products allows remote attackers to poison the DNS cache via a malicious DNS server query response that contains authoritative or additional records.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Enterprise firewall 
Symantec -> Gateway security 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/10557
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2004.06.21.html
http://secunia.com/advisories/11888
http://lists.virus.org/bugtraq-0406/msg00234.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top