Podatność CVE-2004-1782


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
athenareg.php in Athena Web Registration allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the pass parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
David maciejak -> Athena web registration 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/9349
http://www.osvdb.org/16861

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top