Podatność CVE-2004-1944


Publikacja: 2004-04-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eudora 6.1 and 6.0.3 for Windows allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a deeply nested multipart MIME message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15857
http://www.securityfocus.com/bid/10137
http://secunia.com/advisories/11360
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=108241694627321&w=2
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-April/020075.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top