Podatność CVE-2004-2002


Publikacja: 2004-05-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in SGI IRIX 6.5 through 6.5.22m allows remote attackers to cause a denial of service via a certain UDP packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SGI -> IRIX 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20040502-01-P.asc
http://www.securityfocus.com/bid/10287
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16158

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top