Podatność CVE-2004-2092


Publikacja: 2004-02-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
eTrust InoculateIT for Linux 6.0 uses insecure permissions for multiple files and directories, including the application's registry and tmp directories, which allows local users to delete, modify, or examine sensitive information.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
CA -> Inoculateit 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15103
http://www.securityfocus.com/bid/9616
http://www.osvdb.org/3896
http://secunia.com/advisories/10833
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=107635584431518&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top