Podatność CVE-2004-2179


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
asycpict.dll, as used in Microsoft products such as Front Page 97 and 98, allows remote attackers to cause a denial of service (hang) via a JPEG image with maximum height and width values.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage 
Microsoft -> IE 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/11412
http://www.securityfocus.com/archive/1/378619
http://www.securityfocus.com/archive/1/378431

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top