Podatność CVE-2004-2205


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Veritas Cluster Server 1.0.1 through 4.0 allows local users to gain root access via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec veritas -> Cluster server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17719
http://www.securityfocus.com/bid/11421
http://www.osvdb.org/10757
http://seer.support.veritas.com/docs/271040.htm
http://secunia.com/advisories/12833
http://securitytracker.com/id?1011693

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top