Podatność CVE-2004-2247


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the "admin of paypal email addresses" in AudienceConnect before 1.0.beta.21 has unknown impact and attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Goosequill -> Audienceconnect 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/11443
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=98629&release_id=279700

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top