Podatność CVE-2004-2248


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in RemoteEditor before 0.1.1 has unknown impact and attack vectors, related to "oversize submissions."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Goosequill -> Remoteeditor 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18010
http://www.osvdb.org/11444
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=98629&release_id=279743
http://securitytracker.com/id?1012147

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top