Podatność CVE-2004-2270


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in IBM Parallel Environment (PE) 3.2 and 4.1 allows attackers to execute arbitrary commands as root via unknown vectors in the sample code.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Parallel environment 

 Referencje:
https://techsupport.services.ibm.com/server/pseries.subscriptionSvcs?mode=18&ID=312
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16093
http://www.securityfocus.com/bid/10310
http://securitytracker.com/id?1010109
http://secunia.com/advisories/11580
http://www.osvdb.org/6008

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top