Podatność CVE-2004-2393


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Java Secure Socket Extension (JSSE) 1.0.3 through 1.0.3_2 does not properly validate the certificate chain of a client or server, which allows remote attackers to falsely authenticate peers for SSL/TLS.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> JSSE 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16194
http://www.securityfocus.com/bid/10387
http://www.osvdb.org/6299
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57560-1
http://securitytracker.com/id?1010193
http://secunia.com/advisories/11639
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1001273.1-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201724-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top