Podatność CVE-2004-2436


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Computer Associates Unicenter Common Services 3.0 and earlier stores the database "SA" password in cleartext in the TndAddNspTmp.bat file, which could allow local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
CA -> Common services 
CA -> Unicenter network and systems management 
CA -> Unicenter serviceplus service desk 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17562
http://www.securityfocus.com/bid/11277
http://securitytracker.com/id?1011468
http://secunia.com/advisories/12639/
http://osvdb.org/displayvuln.php?osvdb_id=10408

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top