Podatność CVE-2004-2439


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The remote upgrade capability in HP LaserJet 4200 and 4300 printers does not require a password, which allows remote attackers to upgrade firmware.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Laserjet 9500 
HP -> Color laserjet 
HP -> Laserjet 9500 mpf 
HP -> Color laserjet 4600 
HP -> Laserjet 2500 
HP -> Laserjet 3000 
HP -> Laserjet 3700 
HP -> Laserjet 4100 mfp 
HP -> Laserjet 4200 
HP -> Laserjet 4300 
HP -> Laserjet 9000 
HP -> Laserjet 9000 mfp 
HP -> Laserjet 9040 mpf 
HP -> Laserjet 9050 
HP -> Laserjet 9050 mpf 
HP -> Laserjet 9055 
HP -> Laserjet 9065 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17634
http://www.securityfocus.com/bid/11297
http://securitytracker.com/id?1011671
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=PSD_HPSBPI01085

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top