Podatność CVE-2004-2448


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
S-Mart Shopping Cart or RediCart 3.9.5b stores smart.cfg under the web document root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain sensitive information such as the database name.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Itransact -> Redicart 
Cassiopeia -> S-mart shopping cart 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18219
http://www.osvdb.org/12117
http://securitytracker.com/id?1012306
http://secunia.com/advisories/13301

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top