Podatność CVE-2004-2495


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (1) Webmail, (2) admin, and (3) SMTP services in Ability Mail Server 1.18 allow remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via a large number of simultaneous connections to the service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Code-crafters -> Ability mail server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16677
http://www.securityfocus.com/bid/10695
http://www.osvdb.org/7719
http://securitytracker.com/id?1010672
http://secunia.com/advisories/12039
http://members.lycos.co.uk/r34ct/main/Ability_mail_server_1.18.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top