Podatność CVE-2004-2605


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
aStats 1.6.5 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on (1) the aStats-Graphic-Signature-Generation file and (2) certain PNG image files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Astats -> Astats 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18698
http://www.securityfocus.com/bid/12128
http://www.osvdb.org/12632
http://shellcode.org/pipermail/debian-audit/2004-December/000078.html
http://secunia.com/advisories/13679
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=287604

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top