Podatność CVE-2004-2635


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
An ActiveX control for McAfee Security Installer Control System 4.0.0.81 allows remote attackers to access the Windows registry via web pages that use the control's RegQueryValue() method.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Security installer control system 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/2004-q2/0026.html
http://www.securityfocus.com/bid/10236
http://www.securitytracker.com/alerts/2004/Apr/1009956.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top