Podatność CVE-2004-2641


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Fire 3800/4800/4810/6800, Sun Fire V1280, and Netra 1280 allows remote attackers to cause a denial of service (system controller hang) via IP Packets With Type of Service (TOS) Bits set.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Netra 1280 
SUN -> Sun fire 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1009888
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57544-1
http://www.securityfocus.com/bid/10189
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15925

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top