Podatność CVE-2004-2663


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (1) SetDebugging and (2) RunEgatherer methods in IBM Access Support eGatherer ActiveX control 2.0.0.16 allow remote attackers to create files with arbitrary content, as demonstrated by creating a .hta file in a Startup folder.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Egatherer 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108746693619324&w=2
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=108741557604568&w=2
http://research.eeye.com/html/advisories/published/AD20040615B.html
http://www.eeye.com/html/research/advisories/AD20040615B.html
http://www.securityfocus.com/bid/10562
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16428

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top