Podatność CVE-2004-2664


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
John Lim ADOdb Library for PHP before 4.23 allows remote attackers to obtain sensitive information via direct requests to certain scripts that result in an undefined value of ADODB_DIR, which reveals the installation path in an error message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
John lim -> Adodb 

 Referencje:
http://phplens.com/lens/adodb/docs-adodb.htm#changes

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top