Podatność CVE-2004-2737


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in problist.asp in NetSupport DNA HelpDesk 1.01 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the where parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netsupport -> Dna helpdesk 

 Referencje:
http://www.securiteam.com/windowsntfocus/5PP0L0ADGE.html
http://www.securityfocus.com/bid/10772
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16782

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top