Podatność CVE-2004-2758


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the H.323 protocol implementation for Sun SunForum 3.2 and 3D 1.0 allow remote attackers to cause a denial of service (segmentation fault and process crash), as demonstrated by the NISCC/OUSPG PROTOS test suite for the H.225 protocol.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Sunforum 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1008749
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101429-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57476-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200181-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1000135.1-1
http://www.cert.org/advisories/CA-2004-01.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/749342
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/14173

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top