Podatność CVE-2004-2765


Publikacja: 2010-01-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Webmail in Sun ONE Messaging Server 6.1 and iPlanet Messaging Server 5.2 before 5.2hf2.02, when Internet Explorer is used, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted e-mail message, a different vulnerability than CVE-2005-2022 and CVE-2006-5486.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet messaging server 
SUN -> One messaging server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201601-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-116568-56-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top