Podatność CVE-2004-2766


Publikacja: 2010-01-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Webmail in Sun ONE Messaging Server 6.1 and iPlanet Messaging Server 5.2 before 5.2hf2.02 allows remote attackers to obtain unspecified "access" to e-mail via a crafted e-mail message, related to a "session hijacking" issue, a different vulnerability than CVE-2005-2022 and CVE-2006-5486.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet messaging server 
SUN -> One messaging server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201180-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-116568-55-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top