Podatność CVE-2005-0002


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
poppassd_pam 1.0 and earlier, when changing a user password, does not verify that the user entered the old password correctly, which allows remote attackers to change passwords for arbitrary users.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> Poppassd pam 

 Referencje:
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200501-22.xml
http://securitytracker.com/id?1012840
http://secunia.com/advisories/13865

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top