Podatność CVE-2005-0023


Publikacja: 2005-10-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
gnome-pty-helper in GNOME libzvt2 and libvte4 allows local users to spoof the logon hostname via a modified DISPLAY environment variable. NOTE: the severity of this issue has been disputed.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gnome -> Libvte4 
Gnome -> Libzvt2 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22496
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1931
http://www.securityfocus.com/bid/15004
http://secunia.com/advisories/17023
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112879572407250&w=2
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=317312
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=330907

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top