Podatność CVE-2005-0107


Publikacja: 2005-02-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
bsmtpd 2.3 and earlier does not properly sanitize e-mail addresses, which allows remote attackers to execute arbitrary commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Bsmtpd 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-690

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top