Podatność CVE-2005-0108


Publikacja: 2005-01-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apache mod_auth_radius 1.5.4 and libpam-radius-auth allow remote malicious RADIUS servers to cause a denial of service (crash) via a RADIUS_REPLY_MESSAGE with a RADIUS attribute length of 1, which leads to a memcpy operation with a -1 length argument.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apache -> Mod auth radius 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18841
http://www.debian.org/security/2005/dsa-659
http://security.lss.hr/en/index.php?page=details&ID=LSS-2005-01-02
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110548193312050&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/12217
http://securitytracker.com/id?1012829
http://secunia.com/advisories/14046
http://secunia.com/advisories/13773

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top