Podatność CVE-2005-0139


Publikacja: 2005-09-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in rpc.mountd in SGI IRIX 6.5.25, 6.5.26, and 6.5.27 does not sufficiently restrict access rights for read-mostly exports, which allows attackers to conduct unauthorized activities.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> IRIX 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0702
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/p-214.shtml

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top