Podatność CVE-2005-0159


Publikacja: 2005-04-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The tpkg-* scripts in the toolchain-source 3.0.4 package on Debian GNU/Linux 3.0 allow local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on temporary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Toolchain-source 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/12540
http://www.debian.org/security/2005/dsa-679
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19317
http://secunia.com/advisories/14277

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top