Podatność CVE-2005-0223


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Software Development Kit (SDK) and Run Time Environment (RTE) 1.4.1 and 1.4.2 for Tru64 UNIX allows remote attackers to cause a denial of service (Java Virtual Machine hang) via object deserialization.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> RTE 
SUN -> SDK 
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110719624029320&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top