Podatność CVE-2005-0249


Publikacja: 2005-02-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in the DEC2EXE module for Symantec AntiVirus Library allows remote attackers to execute arbitrary code via a UPX compressed file containing a negative virtual offset to a crafted PE header.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 
Symantec -> Brightmail antispam 
Symantec -> Client security 
Symantec -> Gateway security 
Symantec -> Mail security 
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton system works 
Symantec -> Sav filter domino nt ports 
Symantec -> Sav filter for domino nt 
Symantec -> Web security 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1013133
http://www.kb.cert.org/vuls/id/107822
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.02.08.html
http://xforce.iss.net/xforce/alerts/id/187
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18869

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top