Podatność CVE-2005-0357


Publikacja: 2005-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
EMC Legato NetWorker, Sun Solstice Backup 6.0 and 6.1, and StorEdge Enterprise Backup 7.0 through 7.2 rely on AUTH_UNIX authentication, which relies on user ID for authentication and allows remote attackers to bypass authentication and gain privileges by spoofing a username or UID.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Solstice backup 
SUN -> Storedge enterprise backup software 
EMC -> Legato networker 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/606857
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21887
http://www.securityfocus.com/bid/14582
http://www.legato.com/support/websupport/product_alerts/081605_NW_authentication.htm
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101886-1
http://securitytracker.com/id?1014713
http://secunia.com/advisories/16464
http://www.osvdb.org/18800
http://secunia.com/advisories/16470

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top