Podatność CVE-2005-0358


Publikacja: 2005-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
EMC Legato NetWorker, Solstice Backup 6.0 and 6.1, and StorEdge Enterprise Backup 6.0 through 7.2 do not properly verify authentication tokens, which allows remote attackers to gain privileges by modifying an authentication token.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Solstice backup 
SUN -> Storedge enterprise backup software 
EMC -> Legato networker 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/407641
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21892
http://www.securityfocus.com/bid/14582
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101886-1
http://securitytracker.com/id?1014713
http://secunia.com/advisories/16464
http://www.osvdb.org/18801
http://www.legato.com/support/websupport/product_alerts/081605_NW_token_authentication.htm
http://secunia.com/advisories/16470

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top