Podatność CVE-2005-0360


Publikacja: 2005-07-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Log Sink Class ActiveX control in pkmcore.dll is marked as "safe for scripting" for Internet Explorer, which allows remote attackers to create or append to arbitrary files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Log sink class activex control 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/165022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top