Podatność CVE-2005-0369


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Armagetron 0.2.6.0 and earlier and Armagetron Advanced 0.2.7.0 earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a packet with a large (1) descriptor ID or (2) claim_id, which exceeds the boundaries of an array.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Armagetron -> Armagetron 
Armagetron -> Armagetron advanced 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110811699206052&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top