Podatność CVE-2005-0465


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
gr_osview in SGI IRIX does not drop privileges before opening files, which allows local users to overwrite arbitrary files via the -s option.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SGI -> IRIX 

 Referencje:
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=225&type=vulnerabilities
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20050402-01-P
http://securitytracker.com/id?1013662
http://secunia.com/advisories/14875

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top