Podatność CVE-2005-0539


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in IBM Hardware Management Console (HMC) before 4.4 for POWER5 servers allows local users to gain privileges, related to the Guided Setup Wizard.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Hardware management console 

 Referencje:
http://techsupport.services.ibm.com/server/hmc/power5/fixes/ptf_MH00220.html
http://secunia.com/advisories/14377

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top