Podatność CVE-2005-0542


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
saveUser.do in Cyclades AlterPath Manager (APM) Console Server 1.2.1 allows local users to gain privileges by setting the adminUser parameter to true.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cyclades -> Alterpath manager 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/14074
http://www.cirt.net/advisories/alterpath_privesc.shtml
http://secunia.com/advisories/14378
http://marc.theaimsgroup.com/?l=full-disclosure&m=110924450827137&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top