Podatność CVE-2005-0598


Publikacja: 2005-02-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The RealServer RealSubscriber on Cisco devices running Application and Content Networking System (ACNS) 5.1 allow remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via malformed packets.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Application and content networking software 
Cisco -> Content delivery manager 
Cisco -> Content distribution manager 4630 
Cisco -> Content distribution manager 4650 
Cisco -> Content distribution manager 4670 
Cisco -> Content engine 
Cisco -> Content engine module for cisco router 
Cisco -> Content router 4430 
Cisco -> Content router 4450 
Cisco -> Enterprise content delivery network software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20050224-acnsdos.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/579240
http://www.securityfocus.com/bid/12648
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19469

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top