Podatność CVE-2005-0643


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in McAfee Scan Engine 4320 with DAT version before 4357 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted LHA files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Antivirus engine 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/10243
http://secunia.com/advisories/14628
http://images.mcafee.com/misc/McAfee_Security_Bulletin_05-march-17.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top