Podatność CVE-2005-0750


Publikacja: 2005-03-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The bluez_sock_create function in the Bluetooth stack for Linux kernel 2.4.6 through 2.4.30-rc1 and 2.6 through 2.6.11.5 allows local users to gain privileges via (1) socket or (2) socketpair call with a negative protocol value.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 
SUSE -> Suse linux 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Fedora core 
Redhat -> Linux 
Linux -> Linux kernel 
Conectiva -> Linux 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2005-March/032913.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=111204562102633&w=2
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-283.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-284.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-293.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-366.html
http://www.securityfocus.com/bid/12911
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=152532
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19844
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11719

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top