Podatność CVE-2005-0814


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in lshd in Lysator LSH 1.x and 2.x before 2.0.1 allows remote attackers to cause a denial of service via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Lysator -> LSH 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-717
http://secunia.com/advisories/14609
http://lists.lysator.liu.se/pipermail/lsh-bugs/2005q1/000328.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top