Podatność CVE-2005-0817


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the DNSd proxy, as used in Symantec Gateway Security 5400 2.x and 5300 1.x, Enterprise Firewall 7.0.x and 8.x, and VelociRaptor 1100/1200/1300 1.5, allows remote attackers to poison the DNS cache and redirect users to malicious sites.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Enterprise firewall 
Symantec -> Velociraptor 
Symantec -> Gateway security 5300 
Symantec -> Gateway security 5400 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44530
http://www.isc.sans.org/diary.php?date=2005-03-04
http://securitytracker.com/id?1013451
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.03.15.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0225.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16423
http://secunia.com/advisories/14595

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top