Podatność CVE-2005-0835


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SNMP service in the Belkin 54G (F5D7130) wireless router allows remote attackers to cause a denial of service via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Belkin -> 54g wireless router 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/12846

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top