Podatność CVE-2005-0865


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Samsung ADSL Modem SMDK8947v1.2 uses default passwords for the (1) root, (2) admin, or (3) user users, which allows remote attackers to gain privileges via Telnet or an HTTP request to adsl.cgi.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Securecomputing -> Samsung adsl modem 

 Referencje:
http://zone-h.org/en/advisories/read/id=7339/
http://www.securityfocus.com/bid/12864
http://securitytracker.com/id?1013615
http://exploitlabs.com/files/advisories/EXPL-A-2005-002-samsung-adsl.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top