Podatność CVE-2005-0943


Publikacja: 2005-03-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco VPN 3000 series Concentrator running firmware 4.1.7.A and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (device reload or drop user connection) via a crafted HTTPS packet.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Vpn 3002 hardware client 
Cisco -> Vpn 3015 concentrator 
Cisco -> Vpn 3020 concentrator 
Cisco -> Vpn 3030 concentator 
Cisco -> Vpn 3060 concentrator 
Cisco -> Vpn 3080 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator series software 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20050330-vpn3k.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/12948
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19903

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top